.
  Informacje o autorach wystawy

Zbigniew Zegan

Autor projektu. Historyk fotografii, fotograf, krytyk Urodził się w 1943 roku w Krakowie. 
W latach 1962-69 studiował socjologię i historię w Szkole Nauk Społecznych w Krakowie i współpracował z dziennikami i tygodnikami jako fotograf prasowy oraz dziennikarz. 
W latach 1965-67 pracował w Wiedniu jako fotograf i asystent w studio grafiki reklamowej. Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz, uzyskał w 1974 roku. W latach 1975-82, pracował jako asystent w Międzywydziałowym Zakładzie Fotografiki ASP w Krakowie. W 1979 roku wykładał fotografię w Wyższych Szkołach Artystycznych w Austrii, Szwajcarii, Francji i Niemczech. W latach 1981-83 zainicjował i zorganizował Katedrę Fotografii na Wydziale Grafiki, gdzie objął stanowisko adiunkta. Obecnie jest starszym wykładowcą i prowadzi samodzielną Pracownię Fotografii. Zajmuje się fotografią klasyczną - dokument artystyczny, krajobraz, portret, oraz krytyką i publicystyką fotograficzną. Ma w swoim dorobku wiele wystaw krajowych i zagranicznych, liczne publikacje artykułów, katalogów, opracowań naukowych z zakresu praktyki oraz historii fotografii. W 1993 roku był stypendystą programu TEMPUS Komisji Unii Europejskiej, dzięki czemu poznał edukację fotograficzną w uczelniach plastycznych w Niemczech, Belgii, Holandii i Anglii. Od 1998 r. wydaje w katedrze Zeszyty Naukowe i Artystyczne ASP PHOTOGRAPHICA.

Jacek Maria Stokłosa

Grafik i fotograf. Urodził się w 1944 roku w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Form Przemysłowych, . Dyplom uzyskał w 1972 roku. Od 1998 roku prowadzi Pracownię Fotografii w Katedrze Fotografii. Jego prace to połączenie elementów fotografii klasycznej z zapisem cyfrowym. Uczestniczył w manifestacjach fotografii subiektywnej w Polsce oraz w pokazach organizowanych przez Związek Polskich Artystów Fotografików, m.in. seria Zapisów Bromowych w Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Meksyku i w Japonii. Uprawia grafikę artystyczną, uczestniczy w wielu międzynarodowych wystawach grafiki na świecie i w Polsce. Jest laureatem Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie w 1974 roku. Przez ponad 20 lat był związany z Teatrem Cricot 2 Tadeusza Kantora, jako aktor i fotograf dokumentalista.

Agata Pankiewicz

Fotograf, projektantka. Urodziła się w 1962 roku w Rzeszowie. Odbyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Katedrze Projektowania Wystaw. Fotografią zajmuje się od czasów studiów. Od 1992 roku pracuje w Katedrze Fotografii ASP jako asystent oraz prowadzi samodzielną Pracownię Fotografii. Od 1987 r. uczestniczy w wielu wystawach 
w kraju oraz m.in. we Francji, USA, Słowacji, Szwecji, Japonii, Litwie, uzyskując wiele nagród i wyróżnień. Zajmuje się fotografią artystyczną- portret oraz projektowaniem graficznym i fotografią użytkową.

Lech Polcyn

Grafik i fotograf. Urodził się w 1964 roku w Białymstoku. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie odbył w latach 1985-90. Od 1990 roku jest zatrudniony w Katedrze Fotografii jako asystent w Pracowni Podstaw Fotografii prowadzonej przez Zbigniewa Zegana. Od 1998 roku prowadzi z Agatą Pankiewicz Pracownię Fotografii. Od 1991 roku bierze udział w wielu wystawach w kraju i za granicą: USA, Finlandia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Niemcy, Austria. Zajmuje się fotografią artystyczną - portret, autoportret, akt, malarstwem, grafiką artystyczną oraz projektowaniem graficznym i fotografią użytkową.

Krzysztof Kiwerski

Malarz, grafik, reżyser filmów animowanych. Urodził się w 1948 roku w Poznaniu. Odbył studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1973 roku. Od 1973 roku pracuje na Wydziale Grafiki w Pracowni Filmu Animowanego. W 1995 przeszedł do Katedry Fotografii i zapoczątkował działalność Pracowni Obrazowania Elektronicznego. Obecnie jest profesorem na tym wydziale i kierownikiem Katedry Fotografii. Od 1974 roku pracuje także w Studio Filmów Animowanych, gdzie zrealizował 35 filmów, w tym 4 pełnometrażowe. Uprawia malarstwo i grafikę komputerową. Brał udział w ponad 80 wystawach w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Turcji, Grecji, Jugosławii oraz w licznych festiwalach filmowych w kraju i za granicą. Otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień za twórczość malarską i filmową.

Miroslav Vojtěchovski

Współautor projektu. Urodził się w 1947 roku. Studiował fotografię w szkole technicznej 
w czeskich Budziejowicach i Deczynie. Ukończył Szkołę Grafiki i Sztuk Stosowanych 
w dziedzinie fotografii. W latach 1968-1972 zatrudniony był jako fotograf w agencji reklamowej Merkur, a w latach 1972 -76 studiował w Instytucie FAMU. Od 1990 roku był dyrektorem Instytutu, w 1933 został zastępcą dyrektora. W latach 1993-95 był prorektorem Akademii Sztuk Muzycznych w Pradze. W 1989 został zastępcą dyrektora Komisji Organizacyjnej Obchodów 150-lecia Fotografii Nowatorskiej w Pradze. W latach 1992-94 był przewodniczącym Zarządu Praskiego Domu Fotografii. W latach 1993-95 był dyrektorem zespołu wydawnictw Revue Fotografie. Kilkakrotnie przewodniczył lub zasiadał w jury różnych konkursów fotograficznych. Zajmuje się przede wszystkim fotografią szkła, produkcjami na zamówienie i teorią fotografii, często jako felietonista i organizator wystaw. Brał udział w wielu wystawach grupowych m.in. Młodzi Fotograficy w 25 rocznicę wydania magazynu Czechosłowackiej Fotografii, Sztuka Stosowana Młodych artystów, Fotografie Absolwentów FAMU, Młodzi Czescy Fotograficy, Fotografie Nauczycieli i Studentów FAMU, Czeska Fotografia, Salon Sztuk Stosowanych, Fotografii Nauczycieli FAMU. Był kustoszem wielu wystaw, m.in.: Młodzi Czescy Fotograficy, Siedmiu Czeskich Fotografików, Współczesna Fotografia Stosowana, Współczesna Czeska Fotografia, Czeska Fotografia Dzisiaj, Czeska Fotografia w 1990 r, Fotografie Nauczycieli FAMU. Opublikował serię wykładów: Ewolucja Czeskiej Teorii Fotografii w XX w., oraz książkę Współczesna Czeska Fotografia.

 

Vladimir Kozlík

Uczył się fotografii w średniej szkole graficznej w Pradze i w praskiej FAMU. Od 1980 wykłada na Wydziale Fotografii FAMU. W 1987 ukończył studia podyplomowe i został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w FAMU. W latach 1991-1995 był prezesem Stowarzyszenia Fotografów, jest również członkiem Aktywnej Grupy Czeskich Wolnych Fotografików. Zajmuje się fotografią reklamowa i komercyjną, robi też zdjęcia do dekoracji wnętrz i ilustracje do książek: Hovory s Chan Šanem - Talks whit Chan Shan w 1990, Praga genius loci w 1993. Miał wiele indywidualnych wystaw w Pradze Mała Galeria Československý spisovatel, 1973,1982,1990, Theatre w Nerudowce 1975, Fotochema 1986, Galeria Związku Fotografików Czeskich 1991, BWA w Skierniewicach 1987, Archa Chantal Gallery 1993, w Prochaticach i w Chebie Galeria 4 1994 r. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych.

Vladimír Birgus

Urodził się w 1954 roku. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Palackého w Olomouci. Obronił pracę z literatury, teatru i filmu. Doktorat uzyskał w 1980 roku. Równocześnie studiował fotografię w FAMU w Pradze. Od 1994 jest profesorem w Katedrze Fotografii FAMU. W 1996 roku objął stanowisko dyrektora Gabinetu Fotografii Historycznej i Teorii FAMU. W latach 1981-1990 prowadził Instytut Sztuki Fotograficznej, a obecnie jest dyrektorem Instytutu Fotografii Nowatorskiej w departamencie Sztuki i Nauk na Uniwersytecie w Opavie. Jest autorem prawie 30 wystaw indywidualnych m.in.: Arcade Galery w Olomouc 1971, 1972, 1974, 1976, 1979, 1985, Funke’s Cabinet w Brnie 1979,1987, Fotochema w Pradze 1984, 1990, the Canon Photo Gallery 1985, ZPAF Old Gallery w Warszawie 1988, Salzburg Collego w Salzburgu 1990. Ponadto brał udział w wielu wystawach zbiorowych, promując młodych fotografików: Współczesna Fotografia, 27 Współczesnych Czeskich Fotografów, Czeska Fotografia. Jest autorem lub współautorem wielu książek: Miasto, Informatorium 2, Współczesna Czeska Fotografia, Rozwój Czeskiej Fotografii, Współczesne dzieła, Encyklopedia Czeskich i Słowackich Fotografów, Gorzkie lata, Współcześni Fotograficy, Nowa Encyklopedia Czeskiej Sztuki. Jego prace znajdują się w kolekcjach Moravian Gallery w Brnie, Silesian Muzeum w Opavie, European House of Photography and the National Library in Paris, the Ludwig Museum in Cologne, the International Center of Photophy w Nowym Yorku.

Jaroslav Rajzik

Urodził się w 1940 roku w Hradec Králowé. Ukończył wydział operatorski FAMU w Pradze w 1964 roku. Od 1966 roku wykładał na wydziale fotografii. W 1977 ukończył studia doktoranckie, a w 1981 otrzymał tytuł docenta. W latach 1987 - 1990 pełnił obowiązki kierownika Katedry Fotografii. Był również przewodniczącym sekcji fotograficznej Związku Artystów Czeskich w latach 1987-89. Wykonywał zdjęcia do publikacji i kartki pocztowe. Ma w swoim dorobku liczne wystawy autorskie: w Domu Sztuki w Hradec Králové 1965-71, w Galerii Młodych w Pradze 1972, W Galerii Sztuki w Hodonin 1976, w Muzeum Czech Północnych 1977, w Galerii Vincence Kramare w Pradze 1984, w Galerii Forma w Pradze 1991, w Praskim Domu Fotografii 1995, w Galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu. Brał udział w wielu wystawach grupowych: Tendencje liryczne w czechosłowackiej fotografii, Brno 1973, Czechosłowacka fotografia 1918-1978; Kassel 1974, Aktualna fotografia; Brno 1982, 27 współczesnych czechosłowackich fotografów; Londyn 1985, 
7 czeskich fotografów; Bruksela 1988, Czechosłowacka Fotografia Współczesna; Amsterdam 1989, Czechosłowacka Fotografia 1945-1989; Praga 1989, Czechosłowacka Fotografia dnia dzisiejszego; Kolonia 1990, Co nowego; Praga, Chicago 1992. Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Sztuki Ozdobnej w Pradze, Galerii Morawskiej w Brnie, Ludwig Museum w Kolonii, The Victoria and Albert Museum w Londynie, w Bibliotece Narodowej w Paryżu.

Wiktor Kolář

Ukończył Szkołę Pedagogiczną w Ostrawie w 1964 roku. W latach 1964-65 uczył w szkole podstawowej w Ostrawie, a później pracował tam jako bibliotekarz. Od 1968 do 1973 przebywał na emigracji w Kanadzie, pracując m.in. w kopalniach węgla, hutach, 
w laboratorium fotograficznym, a także jako fotograf - wolny strzelec. Otrzymał kilka stypendiów artystycznych. Po powrocie do kraju, pracował w Nowej Hucie w Ostrawie, następnie do 1984 roku zatrudniony był w Teatrze Petra Bezruča w Ostrawie. Od 1984 jest fotografem- wolnym strzelcem, współpracując z kilkoma teatrami, muzeami oraz robi pocztówki dla wydawnictwa ČTK - Pressfoto. Od 1989 jest członkiem Aktywnej Grupy Wolnych Fotografów. Od 1994 wykłada w praskiej FAMU. Miał wiele indywidualnych wystaw: The Optica Gallery w Montrelu w 1973, Fotochema w Ostrawie w !976 i 1978, Funke’s Cabinet w Brnie 1980, The Arcade Gallery w 1981, Fotochema w Pradze w 1983, Canon Photo Gallery w Amsterdamie w 1984, Robert Kosch Gallery San Francisco 1991.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i wydał cztery publikacje fotograficzne. Jego prace są w zbiorach Galerii Morawskiej w Brnie, Muzeum Sztuk Ozdobnych w Pradze, Ludwig Museum w Kolonii, The Victoria and Albert Museum w Londynie, Europejskim Domu Fotografii w Paryżu i innych.

Jindřich Štreit

Urodził się w 1946 roku. Jest absolwentem Pedagogiki na Uniwersytecie w Olomouc. 
Po zakończeniu edukacji, uczył w szkole podstawowej w Rymarov, później został dyrektorem szkół podstawowych w Sovinec i Jiřikov. Od 1974 roku Štreit organizował wystawy, przedstawienia teatralne i koncerty znanych orkiestr i przekształcił swoją wioskę w jedno z centrów sztuki drugiego obiegu w Czechosłowacji. W 1982 roku został aresztowany, za udział w zakazanej wystawie w Pradze i skazany na 10 miesięcy w zawieszeniu. Po uwolnieniu z aresztu został pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela. Podjął prace w bibliotece, później pracował jako kierownik transportu, następnie w muzeum. Od 1991 pracował jako starszy asystent w Instytucie Fotografii FAMU i w Instytucie Fotografii Nowatorskiej Departamentu Sztuk i Nauki na Uniwersytecie w Opavie. W Instytucie Fotografii Nowatorskiej nadzorował projekt Ludzie Regionu Hlučín w latach 90-tych. W latach 90-tych pracował nad wieloma projektami dokumentalnymi w Czechach i za granicą, co w większości przypadków owocowało wieloma wystawami i wydaniami książkowymi.

Michaela Brachtlová

Urodziła się w 1970 roku w Pradze. Ukończyła szkołę średnią o profilu grafika projektowa oraz Instytut Fotografii Artystycznej. W 1990 roku podjęła studia na Wydziale Fotografii FAMU w Pradze. W czasie studiów odbyła staż w Middlessex University w Londynie i w Nottingham Trent University w Nottingham. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych w Republice Czeskiej np.: Fotografie Studentów FAMU, Lichtenstein Polace w Pradze w 1993, Winker-Mračka, Gallery MXM, Praga 1996 oraz w Finlandii, Polsce, Szwajcarii, Grecji i innych. W 1995 roku zorganizowała wystawę autorską podczas Miesiąca Fotografii w Bratysławie.

Pavel Dias

Urodził się w 1938 roku. Fotograf- wolny strzelec. Ukończył FAMU w 1938 roku.W latach 1983-86 uczył w Liceum Artystycznym w Brnie. Od 1989 jest docentem, a od 1996 profesorem nadzwyczajnym FAMU. Jest autorem serii zdjęć niemieckich obozów koncentracyjnych, wyścigów konnych. Działa w świecie fotografii wydawniczej i reklamowej.

Antoni Braný

Urodził się w 1954 roku. Pochodzi z rodziny fotografów. W 1981 roku ukończył FAMU i od tego momentu jest tam wykładowcą. Głównie zajmuje się fotografią dokumentalną, ale interesują go również pejzaże i architektura.

Milota Havránková

Urodziła się w 1945 roku. Profesor nadzwyczajny. Ukończyła FAMU w 1969 roku. Wykładała w Akademii Sztuk w Bratysławie. W jej pracach widać zdecydowany wpływ surrealizmu. Stosuje skomplikowane techniki fotograficzne, aby wprowadzić do zdjęć swój sposób widzenia świata. Została uznana za najbardziej inspirującego nauczyciela spośród sławnych wychowanków FAMU.

Štepán Grygar

Urodził się w 1955 roku. Ukończył FAMU w 1979 roku, a od 1993 jest jej wykładowcą. Posiada ogromną wiedzę teoretyczną o sztuce współczesnej. Zajmuje się obrazową przestrzenią w ujęciu modernistycznym oraz postmodernistycznym. Uważany jest za prekursora nowej czeskiej fotografii. Jego dzieła są szeroko publikowane i prezentowane na licznych wystawach w kraju i za granicą.

 

Wystawy fotograficzne w ramach Festiwalu Kraków 2000

29 kwietnia - 25 maja 2000 r.
Ryszard Horowitz
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26

17 lipca 13 sierpnia 2000 r.
Malinowski - Witkacy. Fotografia : między nauką a sztuką.
Gmach Główny Muzeum Narodowego, Al. 3 Maja 1

 

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Kraków 2000
Biuro Prasowe Kraków 2000; 31-005 Kraków, ul. Bracka 1; tel. (+48 12) 430 26 41, 430 26 70 fax 430 24 30; e-mail: BP@krakow2000.pl, http://www.krakow2000.pl