Elżbeta Penderecka fot. Andrzej Świetlik Elżbieta Penderecka

Urodziła się w Krakowie. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1965 roku zajęła się sprawami męża, Krzysztofa Pendereckiego, prowadząc jego sekretariat i dbając o jego public relations.
W 1990 roku została współzałożycielką i prezesem pierwszej prywatnej agencji Heritage Promotion of Music and Art. Tę działalność zakończyła w połowie 1995 roku.
Od 1992 roku pomaga mężowi jako menadżer w organizacji Festiwalu im. Pablo Casalsa w San Juan w Puerto Rico, którego dyrektorem artystycznym jest Krzysztof Penderecki.
Elżbieta Penderecka zasiada w radach nadzorczych kilku Fundacji, w tym Europejskiej Fundacji Mozartowskiej, której siedziba od czterech lat mieści się w Polsce. Jest współzałożycielką tej fundacji i aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Doradczego i Rady Programowej. Przyczyniła się walnie do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, oficjalnej orkiestry Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa. Wniosła duży wkład w promocję i organizację jej koncertów, obejmując jednocześnie nad nią patronat.
Od 1996 roku jest Przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury. W marcu 1997 zorganizowała pierwszy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, którego druga edycja odbyła się w 1998 roku i który być może będzie kontynuowany w latach następnych. Elżbieta Penderecka objęła też funkcję dyrektora artystycznego Roku Krzysztofa Pendereckiego, który odbywa się w 1998 roku pod patronatem samego kompozytora.
W roku 1997 zainicjowała cykl Koncerty wielkich mistrzów – Elżbieta Penderecka zaprasza, prezentujący tak znakomitych artystów jak Mścisław Rostropowicz, Jesseye Norman czy Simon Estes. Cykl ten zamierza kontynuować w kolejnych latach i myśli o rozpoczęciu nowego cyklu Wielcy pianiści.
W listopadzie 1997 roku zorganizowała wraz z Centrum Sztuki Studio koncert charytatywny na rzecz powodzian z udziałem Sinfonii Varsovii, Lorda Yehudi Menuhina, Chóru Filharmonii Narodowej oraz solistów Izabeli Kłosińskiej, Arto Norasa i Ewy Pobłockiej.
W listopadzie 1996 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. W listopadzie 1997 roku została uhonorowana nagrodą PRO MUSICA VIVA- przyznaną przez Fundację Marii Strecker Daelen w uznaniu jej wybitnych osiągnięć w polskim i międzynarodowym życiu muzycznym. 10 stycznia 1998 została laureatką nagrody specjalnej Złotej Statuetki Business Center Club.
5 listopada 1998 w ramach cyklu Koncerty Wielkich Mistrzów –Elżbieta Penderecka zaprasza, wystąpi w Polsce z nadzwyczajnym recitalem Barbara Hendricks, a 8 grudnia Stanisław Bunin. W roku 1999 Elżbieta Penderecka zorganizuje trzecią już edycję Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. W roku 2000, kiedy Kraków będzie Europejską Stolicą Kultury planuje sprowadzenie do Polski Filharmoników Nowojorskich, Bundesjugend Orchester z Gerdem Albrechtem, Norddeutsche Rundfunk z Christophem Eschenbachem, i wiele innych europejskich zespołów.
Ma w planach zorganizowanie pierwszej edycji Konkursu Wiolonczelowego im. Pablo Casalsa w San Juan w Puerto Rico.

Powrót