>Bogusław Sonik, fot. Judyta Papp Bogusław Sonik

Dyrektor Biura Festiwalowego Kraków 2000. Krakowianin z urodzenia, jest absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978). Już podczas studiów w latach siedemdziesiątych znany działacz opozycji antykomunistycznej, współpracownik Komitetu Obrony Robotników i założyciel Studenckiego Komitetu Solidarności. W latach 1980-1982 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Solidarność Małopolska, delegat na legendarny, pierwszy krajowy zjazd NSZZ Solidarność. Internowany w stanie wojennym, podjął następnie działalność jako dziennikarz, m. in. współpraca z Wydawnictwem Znak, a w latach 1984-90 pracownik polskich sekcji rozgłośni radiowych: Radio France Internationale, Deutschland Funk, Radio Wolna Europa, założyciel (1988) rosyjskojęzycznego Radia Katolickiego "Blagovest". W latach 1984-85 studiował w Instytucie Nauk Politycznych we Francji. Po wydarzeniach roku 1989 i utworzeniu pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce został Dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu, i Radcą Kulturalnym Ambasady Polskiej w randze Ministra Pełnomocnego (1990-1996). W 1993 roku odznaczony francuskim Orderem Sztuki i Literatury.

Powrót