Henryk Wojnarowski
Studiował dyrygenturę w PWSM w Warszawie u Stanisława Wisłockiego. W latach 1960-78 był dyrygentem chóru w Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie przygotował ponad 80 przedstawień operowych. W 1978 roku objął kierownictwo Chóru Filharmonii Narodowej, z którym odbył szereg koncertów na całym świecie, współpracując z wieloma wybitnymi orkiestrami polskimi i zagranicznymi. Przygotował zespół do nagrań archiwalnych i płytowych.
Henryk Wojnarowski od lat prowadzi klasę dyrygentury wokalnej w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie jest profesorem.
Powrót