Antoni Wit
Studiował w PWSM w Krakowie dyrygenturę u Henryka Czyża i kompozycję w klasie Krzysztofa Pendereckiego. Studia kontynuował w Paryżu u Nadii Boulanger. Ukończył również studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie 1967-70 był dyrygentem-asystentem w Filharmonii Narodowej. W roku 1970 został dyrygentem Filharmonii Poznańskiej i jednocześnie rozpoczął współpracę z warszawskim Teatrem Wielkim. Rok 1973 spędził w Tanglewood, gdzie doskonalił się pod kierunkiem Stanisława Skrowaczewskiego i Seiji Ozawy.
W latach 1974-77 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Pomorskiej. W roku 1977 objął funkcję dyrektora Orkiestry i Chóru PRiTV w Krakowie, a od 1983 roku jest dyrektorem WOSPR w Katowicach. W latach 1987-92 był dyrektorem artystycznym, a następnie pierwszym dyrygentem gościnnym Orquesta Filarmonica de Gran Canaria.
Odbył wiele podróży artystycznych dyrygując niemal we wszstkich najważniejszych ośrodkach Europy, w USA, Meksyku, Izraelu, Brazylii, japonii, Hongkongu, Korei Płd. I na Tajwanie. Nagrał kilkadziesiąt płyt dla wytwórni EMI, CBS, Camerata, Tokyo, NVC Artes, Pony Canyon, Naxox (m. in. symfonie Mahlera, Czjkowskiego i Schumanna), Polskie Nagrania. Stabat Mater K. Szymanowskiego nagrane przez EMI zostało zaliczone przez krytykę angielską do najlepszych płyt roku 1985 roku, natomiast nagranie kompletu koncertów fortepianowych Prokofiewa wydane przez Naxos nagrodzone zostało w 1993 roku Diapazon d`Or i Grand Prix du Disque. Specjalne miejsce w działalności artysty zajmuje muzyka polska. Był pierwszym wykonawcą m.in. Te Deum i Polskiego Requiem Pendereckiego oraz IV Symfonii Lutosławskiego w naszym kraju.
Antoni Wit jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim oraz licznych nagród krajowych. Dwukrotnie - w latach 1984 i 1996 - otrzymał Nagrodę Orfeusza przyznawaną przez krytyków za najlepsze wykonania dzieł polskich na Festiwalu Warszawska Jesień.
Powrót