Tatiana Zacharczuk
Urodziła się w 1966 roku w Kiszyniowie (Mołdawia). Ukończyła studia muzyczne w konserwatorium w Odessie, gdzie uczyła się ¶piewu w prof. A. Dżamagorjana.
Jest laureatk± kilku międzynarodowych konkursów, m.in.: otrzymała II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie ¦piewaków Operowych im. F.Erkela i Z.Kodalya na Węgrzech (1990), I Grand Prix i nagrodę specjaln± prezydenta Francji na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Tuluzie (1991), II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. P. Czajkowskiego w Moskwie (1994).
Od 1991 roku Tatiana Zacharczuk ¶piewa na scenach operowych Odessy, Kijowa, Sankt Petersburga, Nicei, Berlina, Warszawy. Były to główne role w operach: Don Carlos i Traviata G. Verdiego, Wesele Figara W.A. Mozarta, Eugeniusz Oniegin i Mazepa P. Czajkowskiego, Madame Butterfly G. Pucciniego, Halka S. Moniuszki. Artystka występuje także na licznych europejskich festiwalach muzycznych.
W 1994 roku Tatiana Zacharczuk otrzymała od prezydenta kraju tytuł Zasłużonej Artystki Ukrainy, za jej wkład w rozwój sztuki operowej.
Powrót