Prezydent Miasta Krakowa, fot. Wiesław Majka Prezydent Miasta Krakowa -Józef Lassota

Prezydent osobiście kieruje pracą Zarządu Miasta, kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz; kieruje także całością prac Urzędu Miasta Krakowa. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Studia ukończył w 1968 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Odbył też studia podyplomowe z zakresu urządzeń chłodniczych na Politechnice Łódzkiej. Pracę zawodową- jako starszy konstruktor- rozpoczął w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, potem przeniósł się do Krakowa. W 1990 roku został dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, rok później Wicewojewodą Krakowskim. Równocześnie brał aktywny udział w życiu politycznym. W 1980 roku był jednym z inicjatorów powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego, internowany. Do końca lat 80-tych pracował w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska.
W 1992 roku, w połowie I kadencji odrodzonego po 1989 roku samorządu, został wybrany Prezydentem Miasta Krakowa. W 1994 roku, w wyborach do rad gminnych II kadencji, był jednym z liderów Koalicji Krakowskiej "Twoje Miasto", która weszła do Rady Miasta Krakowa z największą liczbą mandatów. Nowa Rada ponownie wybrała J. Lassotę Prezydentem Miasta. Obejmując stanowisko za główny cel swojej prezydentury postawił poprawienie jakości życia mieszkańców Krakowa oraz takie sterowanie rozwojem miasta, aby przywrócić mu wysoką rangę uznanego w świecie ośrodka kultury, sztuki i nauki, a także uczynić go nowoczesnym centrum turystyki i życia gospodarczego. Jest Zastępcą Przewodniczącego Zarządu w Unii Metropolii Polskich oraz członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Pełni funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia w Związku Międzygminnym Zimowa Olimpiada "Zakopane 2006".
W 1997 roku z ramienia Unii Wolności, której jest członkiem od 1996 roku, został posłem na Sejm RP. Jest członkiem sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Powrót